Зумипик

Рисуване на Миго от Малката стъпка (2018). Рисуване за деца.