Зумипик

Рисуване с ножица, с карта и с конец – цветен фон с водни бои