Зумипик

Як начин за рисуване на фон и рисуване на фон с конец